0317-681010 sales@treshold.nl

Wat is e-commerce

Onder e-commerce, afkorting van electronic commerce, verstaan we handeldrijven via het internet. Maar wat houdt deze elektronische markt nu eigenlijk in. In de jaren ’70 kwamen de eerste netwerken op waarmee door banken op elektronische wijze geld uitgewisseld kon worden. Nu ruim 40 jaar later is internet niet meer weg te denken in ons dagelijks leven.

Voordelen van e-commerce t.o.v. traditionele handel

 • E-commerce is niet plaatsgebonden.
 • Webshops kennen geen openingstijden.
 • Webshops hebben een grotere efficiëntie.
 • Mogelijkheid om een breder assortiment te voeren.
 • Kansen voor directe online marketing.
E-Commerce op elk device
E-commerce - Toevoegen aan winkelmandje

Webshop

We hebben het tegenwoordig niet meer over webshops. Van een volwaardige oplossing mag tegenwoordig meer verwacht worden dan alleen het ondersteunen van het online kopen.  Daar waar in het verleden vaak nog voor twee oplossing gekozen werd (een website en een webshop), mag je tegenwoordig verwachten dat dit door één oplossing geboden wordt.

Probeer nu één maand gratis onze Shopware oplossing

Denken in processen

Wij denken veel liever vanuit bedrijfsprocessen. Denkend vanuit bedrijfsprocessen  ondersteunt een e-commerce oplossing de processen:

 • Marketing.
 • Sales.

Marketing

De e-commerceoplossing ondersteunt de marketingprocessen: presentatie en communicatie. Vertaald naar de e-commerce oplossing hebben we het dan over websiteonderdelen zoals: landingspagina’s, informatieve pagina’s, forums, blogs, nieuwsbrieven, etc.

Sales

Wanneer we naar de sales ondersteunde processen, dan bedoel ik de webshop kant. Hier vinden de bezoekers de catalogus, producten en ook het bestelproces valt hieronder.

Denken in processen
Keuzes voor de oplossing

Keuze voor soort oplossing

Wij hebben een bewuste keuze gemakt met wat voor oplossing wij onze klanten willen ondersteunen. Hierbij hebben wij een de afweging gemaakt voor:

 • Gratis versus gelicenceerde (betaalde) oplossing.
 • Zelf bouwen of een bestaande oplossing als basis nemen.

Gratis of betaald?

Wij hebben de keuze gemaakt gebruik te maken van commerciële software. Natuurlijk hangt hier een prijskaartje aan. Maar naar mijn mening vallen de kosten hiervan mee en wegen niet op tegen de voordelen die een gelicenceerd product met zich mee brengt. Hierbij wil ik wel de opmerking plaatsen dat ook binnen de commerciële e-commerceproducten veel verschil zit.  Wij kiezen voor een product wat zichzelf bewezen heeft.

Enkele criteria hierin zijn:

 • Hoe lang bestaat de leverancier van het product?
 • Hoeveel oplossingen (licenties) zijn er?
 • Wat garandeert de leverancier aan support?
 • Wordt er doorontwikkeld op de oplossing?
 • Met hoeveel mensen wordt er aan de oplossing doorontwikkeld?

Zelf bouwen of een bestaande oplossing als basis gebruiken

Wij hebben ervoor gekozen op basis van een bestaande, werkende oplossing te werken. Het was misschien 25 jaar geleden nog een optie om zelf te gaan bouwen, er was toen immers nog nauwelijks iets. Met mijn achtergrond als ontwikkelaar is één van de dingen die ik geleerd heb: even zelf bouwen, valt vaak zwaar tegen. Door samen te werken met een goede en betrouwbare leverancier, welke door middel van een partnership samenwerkt, bereik je veel meer en zal je niet snel tegen de limieten van zo’n oplossing aanlopen De kans bij een zelf gebouwd product is deze kans vele malen groter.

Trends in e-commerce

Met onze jarenlange ervaring (vanaf eind jaren negentig), hebben wij de eisen waar een oplossing aan moet voldoen zien veranderen.

Nineties

Daar waar het 20 jaar terug al heel wat was als iemand een webshop had waar producten getoond werden en ook nog gekocht konden worden, werd dit meer gezien al een gadget dan als een serieus verlengstuk van het salesproces. Het was sterk product gedreven.

Zero’s

Hierna hebben we een periode gekend waar de oplossing sterk grafisch en informatie gedreven was. Overvolle pagina’s met vaak schreeuwende bewegend afbeeldingen (flash, animated gifjes), waren de trend.

Nu

Momenteel zitten we in een fase waarbij de oplossing veel meer marketing gedreven is. Heldere communicatie, wat is je doelgroep wat zijn je USP’s en hoe wil je doelgroep benaderd worden. Grafisch hebben de oplossingen tegenwoordig een mooie rustige opbouw, grotere letters, volle breedte en zijn volledig responsive. De oplossing is ook al lang geen gadget meer maar een serieus en belangrijk verlengstuk van de sales processen geworden.

Trends in e-commerce

Emotional shopping

Samen met onze leverancier Shopware zien wij een trend welke we ook terugvinden in klassieke winkels. Deze gaan zich meer richten op emotie. Geen overvolle rekken met kleding meer, maar één stuk goed uitlichten. Door een mooie presentatie van producten wordt een impuls om te kopen gecreëerd. Wel zal de impuls moeten worden omgezet naar het daadwerkelijk kopen van een product. Deze trend zie je ook steeds meer terug in de e-commerce oplossingen en kunnen elkaar versterken.

Dit wil je ook terugvinden in de e-commerceoplossing. Deze moet de tools bevatten die dit ondersteunen. Hier hebben we in Shopware een goede partner gevonden.

Lees meer over Shopware

Shopware logo