0317-681010 sales@treshold.nl
conversie-optimalisatie

Conversie optimalisatie

Een conversie is een actie waarvan u wilt dat bezoekers van uw wesbite deze uitvoeren. Een conversie kan bijvoorbeeld een aankoop zijn van een product of dienst, maar kan ook een informatieaanvraag zijn, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het vertonen van een bepaalde pagina. Met conversie optimalisatie wordt ernaar gestreefd om steeds meer bezoekers deze gewenste actie te laten uitvoeren.

Waarom conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie richt zich op het oplossen van de vele knelpunten die in uw website aanwezig kunnen zijn. Doormiddel van het doormeten van uw website met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics of Omniture komen bepaalde knelpunten aan het licht die vervolgens weg genomen moeten worden om de bezoeker makkelijker door uw website te lleiden richting het vooraf gestelde doel. Naast dat webstatistieken een voorname rol spelen bij conversie optimalisatie spelen ook gebruiksvriendelijkheid en webdesign een grote rol bij conversie optimalisatie. Door gebruik te maken van deze diverse conversie optimalisatie tools kan het effect van bepaalde acties of bepaalde uitingen op uw website gemeten worden. Uiteraard leidt dit wanneer dit juist uitgevoerd wordt tot betere prestaties van uw website en een hoger conversiepercentage.

Voordelen conversie optimalisatie

Het belangrijkste voordeel van conversie optimalisatie is dat u met uw bestaande bezoekers meer gaat verkopen en daardoor meer rendement zal halen uit uw website. Dit betekent vervolgens weer dat uw bijvoorbeeld meer advertentiebudget kunt vrijmaken voor nieuwe bezoekers. Overige voordelen zijn:

  • Verbeteren op basis van webstatistieken, dus meetbare resultaten;
  • Waarde per bezoeker vergroten, waardoor u meer kunt investeren om deze bezoeker binnen te halen;
  • Bezoekersgericht sturen en tot actie verleiden;
  • Hogere Return On Investment (ROI);
  • Verhoging van uw omzet via uw webshop.

Conversie optimalisatie door Treshold

Wilt ik ook hogere conversie. Meer omzet genereren met uw huidige bezoekers en daardoor een hogere Return On Investment. Treshold biedt ondersteuning op het gebied van conversieoptimalisatie en doordat Treshold een totaalpakket aan oplossingen kan bieden is het voor Treshold mogelijk u gedurende het gehele traject te ondersteunen. Wilt ik dat Treshold u helpt met het verhogen van uw conversiepercentage neem dan contact op met ons (0317-681010) of stel hier uw vraag en druk daarna op ‘verzenden’.