0317-681010 sales@treshold.nl
Voedselhulp Rhenen header

Voedselhulp Rhenen

Sinds februari 2013 bestaat onze stichting Voedselhulp Rhenen. Wij zetten ons in om voedselhulp te verstrekken aan inwoners van de gemeente Rhenen, die door omstandigheden niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

“Van krat naar kracht”

 

Treshold heeft de voedselbank gesponsord door het leveren van een moderne website waar de voedselbank al haar informatie kwijt kan.  Veel nieuws en informatie over acties door bedrijven en donaties.

 

Kijk zelf naar de oplossing die Treshold heeft gerealiseerd voor Voedselhulp Rhenen
Voedselhulp Rhenen Homepage
Voedselhulp Rhenen Over ons
Voedselhulp Rhenen Geld Doneren